top of page

"החזון שלנו ב"אלונים

 

אנו באלונים מאמינים ביכולתו ובזכותו של כל אדם לחיות חיים מלאים לצד מגבלה אישית ו/או סביבתית. אנו מלווים את מקבלי השירות במסירות ובמקצועיות בתהליך השיקומי ובמסע ההחלמה הייחודי לכל אחד ואחת מהם. אנו רואים באלונים בית מקצועי המטפח צוות איכותי תוך שילוב מצוינות מקצועית, תחושת שליחות ואמונה בדרך השיקום .

תפיסתנו השיקומית מבוססת על מספר עקרונות מנחים:

 • "שואפים למעלה"-

  • התקווה והאמונה ביכולת להתקדם כבסיס המוטיבציה לשיקום.

 • ''הקשר כגשר לשיקום" –

  • חשיבות הקשר השיקומי כמנוף להנעת תהליכים.

 • "סוף מעשה בהבנה תחילה"-

  • חשיבות הבנת האדם וסביבתו כבסיס לשינוי.

כשירות שיקומי מקצועי ומתקדם חרתנו על דגלנו מחויבות ל:

 • למידה מתמדת והטמעת גישות ומודלים חדשים ומבוססי ידע בשיקום.

 • פיתוח מענים ומשאבים לצרכים העולים מהשטח.

 • עבודה מערכתית ושיתוף פעולה עם כלל הגורמים בקהילה.

 • קידום המאבק בסטיגמה ושילוב חברתי

    קרא עוד...

 

תפיסת האדם המתמודד עם מחלה/הפרעה נפשית

 

תפיסת האדם המתמודד

 

מטרת השירות

 

שליחות חברתית

bottom of page